گیاه شالك(هاضوم)

0 نظر
موجود

درباره محصول

خواص درمانی:

در شروع غذا، ویك قاشق چاى خورى در پایان غذا میل كنید. طریقه مصرف: یك قاشق چاى خورى همراه نمك برای خانم های باردار ممنوع است.

۶,۰۰۰ تومان