گیاه چترک (نزیف)

0 نظر
موجود

درباره محصول

خواص درمانی:

رفع خونریزی ولكه بینی خارج از قاعدگی

۷,۰۰۰ تومان