صاف کننده خون

0 نظر
موجود

درباره محصول

خواص درمانی:

1- غلظت خون و بیماری های مترتب با آن
2- خواب رفتگی دست و پا
3- درد عضلات پا، دست و کتف
4- جوش صورت و دمل
5- غلبه خون و بیماری های مترتب با آن
6- حساسیت ها
7- شفیاف کننده و صاف کننده پوست
8- بیماری های کبدی
9- کاهش فشار خون
10- کک و مک
11- خارش بدن
12- گرفتگی و درد عضلات

6,000 تومان