بخور حضرت مریم (س)

0 نظر
موجود

درباره محصول

خواص درمانی:

(دوره درمان مصرف سه بسته است در طی سه هفته)

1- دیوانگی
2- سی پی
3- خبل
4- صرع و تشنج
5- جنون
6- اوتیسم
7- آسیب ها وبیماری های ناشی از جن زدگی
8- تمام بیماری های روحی و روانی

20,000 تومان