گیاه قمیش (ابن مسعود)

1 نظر
موجود

درباره محصول

خواص درمانی:

1- تقویت حافظه(در شبهای امتحاان و کنکور ..)
2- کمردرد و دیسک کمر و گودی در کمر
3- قطره قطره شدن ادرار
4- برطرف کننده بلغم
5- موثر در ترک اعتیاد

6- باز کننده عروق

۸,۰۰۰ تومان