ابن مسعود

1 نظر
موجود

درباره محصول

1.تقویت حافظه
2.کمردرد و دیسک کمر و گودی در کمر
3.قطره قطره شدن ادرار
4.برطرف کننده بلغم
5.موثر در ترک اعتیاد
6.باز کننده عروق

۶,۰۰۰ تومان