لیست نمایندگی های مورد تایید دفتر استاد تبریزیان

استانشهرنمایندهشماره تماس
آذربایجان شرقیتبریزسید رسول رضوی نیا 09149029776
04135236071
تلگرام:
09147560026
t.me/teb_eslami115
آذربایجان شرقیتبریزجواد حاجوی
09145773482
آذربایجان شرقیتبریزسلطان پور
09143091988
آذربایجان شرقیتبریزعلی عبادی
09333815821
آذربایجان شرقیتبریزمجید عبادی
09371542415
آذربایجان شرقیتبریزوحید قادری
09023576550
09148887276
آذربایجان شرقیمراغه فرزاد لوحی وش
09393209598
آذربایجان شرقیمراغه نوید ارفع
09378327586
09146307040
لینک کانال تلگرامی: @darookhaneh14
آذربایجان شرقیهادی شهر وجلفا آقای بهاری
09914170040
آذربایجان شرقیآذرشهر فاطمه نصیری
09044628504
آذربایجان شرقیمرند اصغر اسماعیل زاده
09901273927
آذربایجان شرقیهشترود وهب شیری
09368137594
آذربایجان شرقیهشترود محمد فروعی
09141243836
آذربایجان غربیارومیه دکتر قربان نژاد
04433436480
آذربایجان غربیارومیه محمدی
09149361362
آذربایجان غربیارومیه حسین احمدی
09148625426
آذربایجان غربیارومیه هدایت سینافرد
09918079965
آذربایجان غربیشاهین دژ رضا امامی
09148083571
04446327180
آذربایجان غربیمیاندوآب عزت اله موظف 09148728792
09031269170
آذربایجان غربیمیاندوآب سعید داوودی09396723893
اردبیلاردبیلمهدی بنیادی 09377950052
اردبیلاردبیل جواد باروق 09147542365
اردبیلاردبیلسعید شهبازی 09383371942
09015105564
اردبیلاردبیلسیده راضیه هوشیاد سادات091449883979
09144569207
اردبیلاردبیلکیوان افتخاری09143554480
اردبیلمشگین شهرجواد قهرمان زاده09147542365
04532546267
@HADISTEBBI
اردبیلدروازه مشکینحمید رضا جمالی09147456253
اصفهاناصفهان زرین شهر شاهین شهر سپاهان شهر بهارستان رسول باقری
سمانه راسخ
03137885662
ساعت 15 تا 18
اصفهاناصفهاناشرف زمانی 09308964731
اصفهاناصفهانخانم نصری 09308964731
اصفهانسینا نیری 09911766403
اصفهانمحمد جواد ترکی09175930719
اصفهان محمد صادق شیرزاد 09915784011
اصفهانمبارکه علی اسدی09139760696
برادران:
09139749973
خواهران :
09132388564
اصفهانمبارکه ابراهیم کرمی درچه09217376753
09131662961
اصفهانبهارستان سعید نصری نصرآبادی 09103140776
اصفهاننجف آبادفاطمه حبیب اللهی 09193587295
اصفهاننجف آبادفرشته میرزایی 09387826806
09162383180
اصفهانکهریز سنگزهره براتی 09909483027
اصفهانخمینی شهر، تیران
، درچه، نجفآباد
ام البنین رنجکش09100987650
اصفهانخمینی شهرعموشاهی 09198092319
اصفهانسعید کبیری 09139137653
09100987650
اصفهانمصطفی رجایی09017247323
اصفهانگلپایگان محمد حسین منتظری
09136877241
البرزکرجاحمد ناصری09197075937
09368121039
البرزکرجحسین نجفی فرد 09125614312
البرزعلی اصغر محمدی 09363493634
البرزمریم رستمی 090110529264
البرزسید احسان زمانی زاده 09192710548
البرزکرج سید علی مجیدی 09123607948
البرزکرج سید رحیم قاضی میر سعید 09124648091
البرزکرج مهدی صادقی 09301010036
البرزکرج سعید اقتصادی 09121955828
البرزکرج آقای سعید هاشم پور09335049994
البرزساوجبلاغ سید مرتضی موسوی
ایلام چرداول بتول انوری 09909967523
ایلام دره شهر خانم حدادی 09180860456
ایلام زهرا موحد 09305658508
ایلام ایلام-مهران-ملکشاهی رضا قاسمی 09337540265
09354122706
بوشهربوشهر، برازجان، گناوه، عسلویه حمید رضا جعفری 09170430846
09053027630
بوشهربوشهر سید محمد رضا حسینی 07733410094
09194791049
بوشهربندرکنگانزارع 09174113303
بوشهربرازجان کامران کاویان پور09037360426
تهرانتهران و شهرری
(دارالشفاء نرجس خاتون)
علی رضاولی زاده09363065478
تهرانتهرانسر، شهرک دریا،
شهرک استقلال، پونک،
سید محسن رضوی 09918559979
09360295525
09918121060
تهرانشهر قدس هاجر علی نژاد 09364244047
تهرانجنوب غربی تهران (اسلامشهر، چهاردانگه، نسیم شهر، گلستان، نصیر شهر ورباط کریم)مرتضی محمدی09353314175
09356372300
تهرانغرب تهران جمال الدین منصوری 09193512885
09384922827
تهرانشرق تهران شهرک غرب سعادت آباد یافت آباد
محمد منصوری
09361688524
تهراندولت آباد میثم ترابی 09193238671
تهرانجواد جلالی 09901804882
09125004677
تهرانعلی باقری 09384848768
تهرانلیلا هاشمی 09304744803
تهرانفریده عبدی 09353315473
تهرانسمیه اصفهانی 09185891329
تهرانرضا ابراهیمی اصل09121546332
تهرانعلی علی پور 09357524103
تهرانفرشته سالمی رویندزق 09024241869
تهرانحسین سرخیل 0939996706
تهرانسید عادل سعیدی نژاد 09190381107
تهرانمحمد جواد حاجی نژاد 09124762601
تهرانمهدی کریمی 09125041669
تهرانمهدی صفائی 09195992941
تهرانشهرستان بهارستان (نسیمشهر،رباطکریم، صالحیه،نصیرشهر،گلستان)حبیب الله نورانی09338283265
تهرانرباط کریم وپرندحسین مختاری 09198137074
تهرانپاکدشت معصومه خسرو آبادی 09191916215
تهرانشهر ریفاطمه لطفی 09102174564
تهرانشهر ریمرتضی قنبری 09372992043
تهرانشهر ریسمیه ارجستانی 09351087100
تهرانشهر ریمریم ترکاشوند 09109513290
تهرانشهر ریراضیه ترکاشوند 09109513295
تهرانشهر ریسید مرتضی غمخوار 09306499049
تهرانتهران سید جواد موسوی 09125360280
09037308982
تهرانتهران محمد دیب 09058617116
تهرانتهران لیلا تبریزیان 09031782181
تهرانغرب تهران جمال الدین منصوری 09193512885
09384922827
تهرانشرق تهران محمد منصوری 09361688524
تهرانشمال و غرب تهران زهرا یوسفی 09100683146
09109562988
تهرانتهران زینب یوسفی09036007406
تهرانشمال شرق تهران (شمیرانات) احمد ناصری 09368400631
09106600582
تهرانشهرک غربسید عادل سعیدی نژاد 09190381107
تهرانشهرک غربمرضیه راهی 09190381106
تهرانتهران دکتر علی آراسته 09124701804
تهرانتهران دکتر حسین علیرضایی حسه

(پزشک)
09124142449
تهرانتهران ابوالفضل یعقوبی 09102767998
تهرانتهران عباس پور شامی 09121434460
تهرانتهران آقای همتی 09212131103
تهرانتهران حجت الله مسعودی 09106600582
تهرانتهران ـ ورامین هادی ولی زاده 09123065478
تهرانتهران ـ اسلامشهر مرتضی محمدی 09102174564
09102177564
تهرانتهران ـ پاکدشت خسروآبادی 09191916215
تهرانتهران وشهریار امین شاه حیدر 09197980218
تهرانشمال غرب تهران مهدی منصوریان 09129626232
02146087994
تهرانورامینمرتضی کریمی نیا 09198665418
تهرانقرچک حامد قلعه نوی 09055975742
تهرانقرچک حسین محرمی09102218762
09358876166
تهرانیافت آباد لیلا شاهمرادی09919022752
چهار محال و بختیاریرضا نظر پور 09191475110
چهار محال و بختیاریشهر کرد محمد جواد ترکی 09175930719
چهار محال و بختیاریلردگان سید هادی علوی 09139880801
چهار محال و بختیاریلردگان گودرز فتاحی
09136752148
خراسان رضویمشهد مقدس محمد هادی مرادی09353818866
خراسان رضویمشهد مقدس حمیدرضا مزاری09353318200
خراسان رضویمشهد مقدس سید علی خلیلی 09377892882
خراسان رضویمشهد مقدس عباس بهمدی 09154554552
خراسان رضویمشهد مقدس زهرا مهرانی 09154554552
خراسان رضویمشهد مقدس عطیه قزلی 09359701802
09156574164
خراسان رضویمشهد مقدس الناز قزلی09156204169
خراسان رضویمشهد مقدس مهدی نجفی 09381570547
خراسان رضویمشهد مقدس محمود شریفی 09153104213
خراسان رضویمشهد مقدس مهدیان پور 09151237349
خراسان رضویمشهد مقدس خانم محسنی 09394677095
خراسان رضویمشهد مقدس سید علی مجیدی 09123607948
خراسان رضویمشهد مقدس دشتی 09025559793
خراسان رضویمشهد مقدس خانم شیرعلی 09335542579
خراسان رضویمشهد مقدس نفیسه رحمان زاده 09370806612
خراسان رضویمشهد مقدس محمد محجوری 09154008694
خراسان رضویمشهد مقدس احمدی 09157776303
خراسان رضویمشهد مقدس خانم میرازیی 09354998936
خراسان رضویمشهد مقدس علی اصغر ابراهیمی 09151016775
خراسان رضویمشهد مقدس ملیحه السادات حسینی09152219366
خراسان رضویمشهد مقدس محمد امینیان09159769546
خراسان رضویمشهد مقدس رضا خواجه پور 09336898655
خراسان رضویمشهد مقدس محسن صباحی 09151582840
خراسان رضویمشهد مقدس داوود کلیدری 09028361337
09159103062
خراسان رضویمشهد مقدس سمیه لوحی 09156846694
خراسان رضویمشهد مقدس خانم رئیسی 09158968066
خراسان رضویمشهد مقدس احمد میثمی پور 09381344592
خراسان رضویمشهد مقدس امیر وحیدی شجری 09157286106
خراسان رضویمشهد مقدس عرب بیگی 09158174772
09392079351
خراسان رضویمشهد مقدس صادقی 09355311439
خراسان رضویمشهد مقدس عباسی 09157098508
خراسان رضویمشهد مقدس داوری 09025178552
خراسان رضویمشهد مقدس صالحی 09358591145
خراسان رضویمشهد مقدس خانم عبادی 09304148129
خراسان رضویمشهد مقدس خانم حمیدی 09367350469
خراسان رضویمشهد مقدس فاضلی 09355624051
خراسان رضویمشهد مقدس سمیه مقدم متقی 09351346486
09152071104
خراسان رضویمشهد مقدس سهرابیان 09366726890
خراسان رضویمشهد مقدس (قاسم آباد) محمد ناطق09159176859
خراسان رضویمشهد مقدس (رسالت 81)خانوم انصاری 09159712009
خراسان رضویمشهد مقدس (گلشهر) خانوم عبادی 09357964935
خراسان رضویقلعه ساختمان مشهد محمد موسی عالمی 09151222316
09351242316
خراسان رضویمشهد مقدس آقای بهشتی 09304608228
خراسان رضویمشهد مقدس لاله وش 09154783921
خراسان رضویمشهد وروستای کلات صادقی09159017436
خراسان رضویگلبهار مرتضی کهنسال 09127524229
خراسان رضویبردسکن وکاشمر هادی وکیلی مقدم 09039087730
خراسان رضویکاشمر محمد علیزاده 09155314840
خراسان رضویسبزوار محمد اسماعیل زاده 09362724283
09396746102
خراسان رضویسبزوار مرتضی استاجی 09362724283
خراسان رضویرشتخواراحمد ولی زاده 09378562030
خراسان رضوینیشابور کمالی 09151009224
خراسان رضوینیشابور محمد جواب راعیان 09106210862
خراسان رضویتربت حیدریه امیر هراتی 09010573876
خراسان رضویتربت حیدریه فاطمه حیدر حسنی 09356909648
خراسان رضویدرگز سمانه یوسفی 09364181332
خراسان رضویتربت حیدریه محمد حسن پوشیده 09155334456
خراسان رضویتربت جام دلشاد بهادری 09378481793
خراسان رضویچناران رضا محمدی 09363636067
خراسان رضویفریمان (شهر سفید سنگ) حسین عطار09368687634
خراسان رضویجوین نوری 09305340606
خراسان رضویسرخس محبوبه میرشکاری
09154049677
خراسان جنوبیقائنغلامرضا مددی09158621358
خراسان جنوبیطبسحمید اسماعیل زاده09355202047
خراسان جنوبیطبسعلیرضا توفیقی09333580405
خراسان جنوبیبیرجندعلی حسنی 09354687417
خراسان جنوبیبیرجند محسن امیرآبادی 09365127540
خراسان جنوبیسربیشهمحمد حسین حیدری
09159642365
خراسان شمالیعلی اکبر وطن خواه09159806208
خراسان شمالیبجنوردجوانوش09379076369
09158898553
خراسان شمالیاسفراینحسن صالحی 09388902190
خراسان شمالیاسفراینحسین صالحی 09159707619
خراسان شمالیمانه وسملقاتسید حامد صبوری 09915657350
خوزستانحامد اسماعیل زاده
خوزستاناهواز پارسافرد 09166155092
خوزستاناهواز خانم کاظمی 09160914322
خوزستاناهواز محسن عطوی 09300591284
خوزستاناهواز مجتبی ابن عباس 09019746254
خوزستاناهواز سید مهدی موسوی09331141381
خوزستاناهواز یزدانی09161114841
خوزستانشوش-اندیمشکدزفول-شوشتر قیلاوی زاده09165145160
خوزستاندزفول علی گرامی نسب 09167697132
خوزستاندزفول هاشم برازش 09165420966
خوزستاندزفول سجاد عندلیب 09167832005
خوزستانامیدیه شریفات 09168516429
خوزستانامیدیه فاطمه فارسی مران 09160383386
خوزستانبهبهان جمال الدین منصوری 09193512885
09384922827
خوزستانبهبهان نجمه پورصفار 09376227448
خوزستانشوشتر احد زاده 09915272750
خوزستانشوشتر زرکوش 09166224520
خوزستانبندرماهشهرشکرالله صادقی نژاد09397539774
خوزستانشوش اکرم وطن پرست 09368195515
خوزستانشوش احمد مریدی 09166407168
خوزستانگتوند جعفری 09167657702
خوزستانسوسنگرد سید عادل سعیدی نژاد 09190381107
خوزستاناندیمشک ولی الله علیزاده 09225243620
خوزستاناندیمشک یحیی علیزاده 09225243620
خوزستانمسجد سلیمان مرتضایی 09012371432
خوزستانآبادان غبیشاوی
09370251136
زنجان زنجان سید هادی موسوی زنجانی09192416987
t.me/tebzanjan
زنجان زنجان زهرا اسدی 09196735930
@tebtasnim
زنجان زنجان فاطمه اسدی 09196735611
زنجان زنجان امیر آقاجانلو 09366954238
زنجان زنجان علی صادقی 09125418900
09909408900
@tebeslami_zanjan_marka zi
زنجان زنجان دویران 09019447319
زنجان زنجان معصومه طارمی 09127428995
زنجان زنجان نهضت وفا
09914904966
زنجان ابهر نوروزی 09191426703
سیستان و بلوچستانزاهدانحمزه خسروری09158419833
09338566950
سیستان و بلوچستانزاهدانسرحدی 09038612002
سیستان و بلوچستانزاهدانحسن جاودان 09120125689
سیستان و بلوچستانزاهدانمحمد رضا کیخای مقدم 09156398245
سیستان و بلوچستانزابل ابراهیمی مقدم
09156054704
سمنان سمنان ابوالفضل موسوی09117129322
@semnanteb
سمنان سمنان حسن منتقمی 09104892798
سمنان سمنان الهام السادات کیا 09196683828
09193334184
سمنان شاهرود/بسطام ملیحه نوروزی09125730851
سمنان شاهرود مژگان رضوانی 09330577582
سمنان شاهرود شهربانو شاه حسینی 09128731547
سمنان شاهرود وحیده محمدی 09191730127
سمنان شاهرود معصومه نظری09191544387
فارس شیراز، آباده، فسا، بیضا، کازرون، قائمیه، نورآباد، حمید رضا جعفری 09909290446
09170430846
فارس لامرد محمد کرانیانی 09104657576
فارس شیراز ابوالفضل زارعی 09369285369
فارس شیراز سجاد ایزدی سعدی 09373069335
فارس شیراز سید محمد هاشمی بیان 09172908588
فارس شیراز سید رسول هاشمی 09177060582
فارس شیراز وخرامه ابراهیم مرادی09379196407
فارس سید محمد رضا میر قادری 09171033022
فارس اقلید نرجس سادات راسخ 09170469178
فارس داراب ایمان رضایی 09919040779
فارس داراب مهدی سعیدی زاده 09021342657
فارس لارستان نوریه سروش 09170640741
فارس مهرونگه دار مسعود محمدی
09179821513
قزوین قزوین سید عادل سعیدی نژاد09190381107
قزوین قزوین ابراهیم قندی09029191357
قزوین قزوین مرضیه راهی 09190381106
قزوین تاکستان محمود بایرامی 09029432221
قزوین علی قدیری 09032871077
قزوین آبیک حسن اسدی09227387403
قزوین آبیک مجتبی چگینی نژاد 09121816515
قزوین آبیک حسین محمدی
09352580303
قم قم سید روح الله حسینی09016332477
09387232581
قم قم سید محمد رضا حسینی 09902920727
09194791049
قم قم سید جواد موسوی 09037308982
قم قم روح الله کریمی 09361566482
قم قم علیرضا منتظری 09331453168
قم قم محمد باقری 09033134999
قم قم معراج علی پور 09127526190
قم قم سید عادل سعیدی نژاد 09190381107
قم قم مهدی یوسف زاده 09100333099
قم قم معصومه نظری 09191544387
قم قم علی حسنی 09337990707
قم قم مهداد سپکتکین 09398486654
کردستان وحید خورشیدی 09180042850
کردستان کامیاران یزدان کرمی09055040313
کهگلویه و بویراحمدیاسوج محمد منصوری 09178452056
کهگلویه و بویراحمدیاسوج جمال الدین منصوری 09193512885
09384922827
کهگلویه و بویراحمدیاسوج فریبرز خوشنگار
09336420203
کهگلویه و بویراحمدیاسوج فرهاد خوشنگار
09178063905
کهگلویه و بویراحمدگچساران سید عادل سعیدی نژاد
09190381107
کرمان کرمان سجاد اسلامی 09916906940
کرمان کرمان طیبه حسین زاده 09162798432
کرمان کرمان سمانه پور پسند 09916911880
کرمان کرمان محمد علی مهدیزاده 09212093158
کرمان نسیم ملک پور 09139658856
کرمان رفسنجان-انار کشکوییه حسین محمدی کیا 09130488562
کرمان بم فاطمه پولادی خا 09133494046
کرمان شهداد نظری 09138401525
کرمان جیرفت محمد جواد سجری نژاد09133489171
کرمان رفسنجان اکبر رنجبری 09132914476
کرمان رفسنجان-بهرمان فاطمه دهقانی اشکذری 09011892940
کرمان زرند فاطمه محمدی 09379821725
کرمان سیرجان سحر ابراهیمی 09146741206
کرمان سیرجان سمیه بهرامی 09140585406
کرمان سیرجان عاطفه غلامی
09395751033
کرمانشاه کرمانشاه محمد جواد کرمی شماره ایتا
09338124740
نوبت دهی
09190273012
کرمانشاه کرمانشاه زهرا تیراژه 09333725107
کرمانشاه کرمانشاه فریبا خمیس آبادی 09183890508
کرمانشاه کرمانشاه زهرا موحد 09305658508
کرمانشاه کرمانشاه آذر قاسمی 09184084548
کرمانشاه کرمانشاه شیما مرادی 09331294004
کرمانشاه کرمانشاه لیلا مرادی 09302612542
کرمانشاه کرمانشاه فاطمه نصوری سمنگانی 09050255654
کرمانشاه کرمانشاه فریبا کریمی (مخصوص بانوان) 09381808523
کرمانشاه سنقر حمید رضا بشیری 09185738031
کرمانشاه صحنه سعید سعادت09385125373
گلستان علی آباد، گرگان، گنبد محمد زنگانه 09117715881
گلستان گرگان چالوس ونوشهروشهسوارابوالفضل عباسی 09902905750
09353955588
گلستان گرگان فاطمه شکوری 09924923409
گلستان گرگان سالاری
گلستان کمیل 09028430292
گلستان آزادشهر خان احمدی 09119764815
گلستان علی آباد کتول زینب دیلم 09115200422
گلستان گنبدکاووس اعظم بیگی09906553255
گلستان گنبدکاووس منیره منصورسمایی
09114517382
گیلان مرتضی کهنسال09127524229
گیلان لنگرودآقای محمد نیا09119457382
گیلان رشت صدیقه دلیری 09390713996
گیلان رشتمحمد صبوری09117577789
گیلان رشتیاسر آذرپرند 09115189453
گیلان بندرانزلی حق شناس 09116208335
گیلان لاهیجان نرجس بنیاد سیگارودی 09396373651
گیلان لاهیجان محمد مهدی بنیاد سیگارودی
09111406317
لرستان خرم آبادسجاد کائد رحمتی09362722409
لرستان خرم آباداحمد مریدی 09166407168
لرستان خرم آباداکرم وطن پرست 09368195515
لرستان الیگودرز علیرضا رضوانی 09337100305
لرستان درود کاظم ابراهیمی
09333735242
مازندران محمود آباد - آملسید علی عباسپور09112136848
مازندران بابل ـ قائمشهر آقای عباس غلامپور 09121717118
مازندران بابل آقای علی نژاد 09115231429
مازندران مازندران پوریا داداشیان 09338679774
مازندران بهشهر آقای شجاعی 09101052790
مازندران ساری صابر 09116418824
مازندران آمل زنجانی 09190674946
مازندران سوهانیان 09111006538
مازندران رویان رویانیان 09120873735
مازندران نور مرادپور 09385813291
مازندران نوشهر حسین طرقی 0911195073
مازندران تنکابن خانم ملکی09335822413
مازندران تنکابن آزاده افشانی 09902034686
09335408108
مازندران رامسر قاسم پور 09112136848
مازندران بابل چمران باباجانپور 09123963099
مازندران بابل کمیل قبادی 09214939199
مازندران بابل عالمه علیخانی 09117766122
مازندران چمستان خورشید رحمانی 09111200778
مازندران ساری هادی بخشی فر 09118502265
مازندران چالوس هادی روشناس09112122546
مازندران چالوس بی بی طبری 09111953272
مازندران فریدونکنارمنصوره دشتی 09111188669
مازندران فریدونکنار مصطفی علی پور09119086169
اراک اراک وفراهان علی بورقانی فراهانی 09302680843
اراک اراک نفیسه میرزایی09189591294
اراک اراک جلایری
09188623127
هرمزگان حمیده بهرامیان09900543867
هرمزگان میناب سلطانی 09175926571
هرمزگان میناب ذاکری 09179766950
هرمزگان حاجی آباد ومیناب صابری 09176461633
هرمزگان حاجی آباد جعفری 09179373372
هرمزگان بندر لنگه عماری 09173616461
هرمزگان قشم یزدان نسب 09306210759
هرمزگان میناب فاطمه صیادی نسب 09179458206
09034289536
هرمزگان بندر عباس عموئی 09903493617
هرمزگان بندر عباس داوطلب09379328043
هرمزگان بندر عباس سید محمد مومنی نوحدانی 09174675702
همدان همدان سعید جواهری
09182113353
یزد یزد یحیی آیت اللهی02532928221
یزد یزد مسلم زاده09905836093
یزد یزد بمانعلی حجتی 09133597828
یزد یزد صفا حاجی عابدی09133530084
یزد یزد محبوبه انتظاری 09130532699
یزد یزد حسین فخر آبادی 09131535047
یزد یزد حسن جلالی 09131597818
یزد یزد سید محمد حسن موسوی 09132730229
یزد یزد محمد حیدریان نژاد یزدی09355248681
یزد اردکان ثقفی 09127480818
یزد اردکان علی کمالی 09135156337
یزد میبد آقای پرنیان09902219158
یزد تفت کرمی 09132514103
یزد ابرکوه الهام سربازی 09903114346
یزد بهاباد سجاد حاتمی09139520256