آشنایی با طبع های چهارگانه

علائم تشخیص غلبه مزاج بلغم بلغم سرد و مرطوب است و در عربی به آن «خلط» میگویندو نشانه های آن عبارت است...
علائم تشخیص مزاج دم(خون) خون گرم و مرطوب است و نشانه های غلبه دم (خون)عبارتند از: ۱٫قرمزی صورت ←بهترین محل تشخیص غلبه...
علائم تشخیص غلبه مزاج سودا سودا سرد و خشک است و علائم ان عبارتند از : ۱٫رنگ تیره صورت ۲٫یبوست ۳٫خشکی بدن...
علائم تشخیص غلبه مزاج صفرا صفرا گرم وخشک است و نشانه های آن عبارت است از: ۱٫زردی صورت ۲٫گرگرفتن(بدن سرد است ولی...
X