درمان بیماری های ارتوپدی

سوزش در پا بر اثر چربی خون است. ۱-دم کرده سنا (حداقل ۷ بسته) ۲-داروی چربی خون (بین یک الی دو قوطی)...
صافی کف پا درمان ندارد اما آسیب های حاصل از آن،مانند کمردرد،درمان دارد.
۱- سویق سنجد (حداقل دو بسته). ۲ -استخوان ساز (حداقل سه قوطی). ۳ -چیزهایی که استخوان ها را تقویت میکند،مثل هسته سنجد...
۱- سه بار حجامت ساق پا: سه بار پشت سر هم و به مدت هر ۷ روز یک بار ساق پا را...
در عربی به آن داء الملوک (بیماری پادشاهان) میگویند. شروع این بیماری در شست پا در سحر است.شست پا ابتدا درد میکند،...
۱-داروی طریفل (سه قوطی) ۲ – داروی رماتیسم (بین چهار الی هفت قوطی) ۳ – داروی شیطرج (یک قوطی) ۴ – داروی...
هر شب سه الی هفت عدد آلو بخورید. داروی مرکب مفاصل
تباشیر ۳ با آب پوست سنجد هر شب یک قوطی تباشیر را با یک لیوان جوشانده پوست سنجد مصرف شود، سه شب...
تباشیر ۳ با آب انجدان رومی هر شب یک قوطی تباشیر با یک لیوان آب انجدان رومی مصرف کنید(سه شب متوالی قبل...
۱-داروی استخوان ساز (حداقل سه قوطی). ۲ -سویق سنجد (حداقل دو بسته). تقویت کننده استخوان: ۱- سویق گندم و جو    ...
درمان چسبندگی تاندون انگشتان در اثر شکستگی
۱-داروی تقویت عصب (پودر بابونه). ۲ -جا انداختن عصب ها. ۳-میخک آسیاب شده + آب باران: مقداری میخک را دو روز درون...
غلظت خون باعث میشود خون کافی به پاها نرسد و ماهیچه ها درد بگیرد. درمانش داروی صاف کننده خون است (پنج قوطی)....
۱-جا انداختن رگ ها. ۲-داروی جمع کننده، پارگی را جمع میکند.
دارویی به نام جمع کننده فاصله ایجاد شده را کم میکند و جلوی آسیب ناشی از پارگی مینیسک را میگیرد.عمده این دارو،میوه...
علتش غلظت خون است. درمانش داروی صاف کننده خون است(پنج قوطی). ماساژ مداوم بدن حجامت عام اسلامی
علتش ضربه یا ساییدگی غضروف مفصل یا کم کاری کلیه است.بهترین درمانش عبارت است از: ۱-شیطرج. ۲ -پماد مفاصل. ۳ -طریفل.
علت آن شکستگی کهنه یا مشکل در مفصل و یا در زانو است.ممکن است پا چند سال قبل شکسته باشد حالا جوش...
۱- قطره مرزنجوش جامع. ۲ – شافیه با آب مرزنجوش ۳-سویق گندم و جو شسته و نشسته؛ ۴ -داروی حضرت محمد (ص)...
اگر زانو ورم کرده و آب در آن جمع شده باشد،درمانش عبارتند از: ۱-شیطرج. ۲ -استخوان ساز. اگر ریح تمام بدن را...
X