درمان بیماری های چشم

درمان خون مردگی عبارت است از: ۱ -سرمه عنابی: سرمه عنابی خیلی خوب است.عناب جلوی لخته شدن خون و خون مردگی را...
۱-سرمه اثمد. ۲ -حجامت سر. ۳ -روغن بنفشه پایه کنجد. بیماری های چشمی با مغز مرتبط است.استفاده از روغن بنفشه و حجامت...
گل مژه شبیه ورم است.درمانش عبارت است از: ۱-سرمه کافوری؛ ۲ – نمک: مالیدن نمک روی گوشت های اضافی سبب از بین...
غلبه بلغم سبب شل شدن گوشت و پوست بدن میشود.درمانش عبارتند از: ۱- بلغم زدا. ۲ – داروی تقویت عصب. ۳ –...
۱-حجامت سر یا حجامت عام. ۲-قرص خون. ۳ -سرمه کافوری
داروی عمومی این مشکل: داروی سواد روغن بنفشه پایه زیتون به ابرو و قطره انیس است علت این بیماری ممکن است از...
۱-سرمه کافوری. ۲ -سرمه اثمد. استفاده از این دو سرمه سبب پاک شدن و تمیزی چشم میشود. قطره عفونت چشمی (هر شب...
آب سیاه (گلوکوم) : (به خاطر بالا رفتن بیش از حد فشار چشم سبب تخریب عصب بینایی می شود) قطره عفونت چشمی...
۱-سویق عدس. ۲ -عدس: بهترین درمان خشکی چشم ،خوردن زیاد عدس و سویق عدس است. ۳ -سرمه کافوری مجاری اشک چشم را...
۱-سرمه کافوری. ۲-سرمه اثمد. ۳-شافیه با آب باران
۱-مرکب ۴ . ۲ -سرمه عنابی. ۳-حجامت پشت گوش
مرکب ۴
۱-سرمه اثمد بهترین درمان است. روغن بنفشه پایه زیتون (روی سر و ابرو) سرمه توتیا شافیه با آب باران
۱-سرمه کافوری. ۲-داروی شافیه ۱۶ ماهه. ۳ -سرمه اثمد.
۱-داروی شافیه ۱۶ ماهه با آب باران: داروی شافیه ۱۶ ماهه حضرت موسی ع برای شبکه چشم موثر است.به اندازه نصف عدس...
۱-سرمه نشادر:سرمه نشادر داروی سوزناکی است که از فلفل سفید و دار فلفل تشکیل شده است. ۲ -سرمه سنگ اثمد: این سرمه...
X