درمان بیماری های ارتوپدی

درمان سوزش در پا
سوزش در پا بر اثر چربی خون است. ۱-دم کرده سنا (حداقل ۷ بسته) ۲-داروی چربی خون (بین یک الی دو قوطی)...
درمان صافی کف پا
صافی کف پا درمان ندارد اما آسیب های حاصل از آن،مانند کمردرد،درمان دارد.
داروی بلند شدن قد
۱- سویق سنجد (حداقل دو بسته). ۲ -استخوان ساز (حداقل سه قوطی). ۳ -چیزهایی که استخوان ها را تقویت میکند،مثل هسته سنجد...
درمان واریس
۱- سه بار حجامت ساق پا: سه بار پشت سر هم و به مدت هر ۷ روز یک بار ساق پا را...
درمان بیماری نقرس
در عربی به آن داء الملوک (بیماری پادشاهان) میگویند. شروع این بیماری در شست پا در سحر است.شست پا ابتدا درد میکند،...
درمان رماتیسم در مفاصل
۱-داروی طریفل (سه قوطی) ۲ – داروی رماتیسم (بین چهار الی هفت قوطی) ۳ – داروی شیطرج (یک قوطی) ۴ – داروی...
درمان خشکی مفصل
هر شب سه الی هفت عدد آلو بخورید. داروی مرکب مفاصل
درمان تومور پا
درمان کیست های زیر پوستی
تباشیر ۳ با آب پوست سنجد هر شب یک قوطی تباشیر را با یک لیوان جوشانده پوست سنجد مصرف شود، سه شب...
درمان کیست در پشت زانو یا در مچ پا
تباشیر ۳ با آب انجدان رومی هر شب یک قوطی تباشیر با یک لیوان آب انجدان رومی مصرف کنید(سه شب متوالی قبل...
درمان پرانتزی پاها
۱-داروی استخوان ساز (حداقل سه قوطی). ۲ -سویق سنجد (حداقل دو بسته). تقویت کننده استخوان: ۱- سویق گندم و جو    ...
درمان چسبندگی تاندون انگشتان در اثر شکستگی
۱-داروی تقویت عصب (پودر بابونه). ۲ -جا انداختن عصب ها. ۳-میخک آسیاب شده + آب باران: مقداری میخک را دو روز درون...
درمان درد ماهیچه ها از باسن تا مچ پا
غلظت خون باعث میشود خون کافی به پاها نرسد و ماهیچه ها درد بگیرد. درمانش داروی صاف کننده خون است (پنج قوطی)....
درمان پارگی رباط
۱-جا انداختن رگ ها. ۲-داروی جمع کننده، پارگی را جمع میکند.
درمان پارگی مینیسک زانو
دارویی به نام جمع کننده فاصله ایجاد شده را کم میکند و جلوی آسیب ناشی از پارگی مینیسک را میگیرد.عمده این دارو،میوه...
درمان درد عضله
علتش غلظت خون است. درمانش داروی صاف کننده خون است(پنج قوطی). ماساژ مداوم بدن حجامت عام اسلامی
درمان آب آوردن زانو
علتش ضربه یا ساییدگی غضروف مفصل یا کم کاری کلیه است.بهترین درمانش عبارت است از: ۱-شیطرج. ۲ -پماد مفاصل. ۳ -طریفل.
درمان ورم پا
علت آن شکستگی کهنه یا مشکل در مفصل و یا در زانو است.ممکن است پا چند سال قبل شکسته باشد حالا جوش...
درمان فلج نشدن عضلات و ترشح آنزیم بدن
۱- قطره مرزنجوش جامع. ۲ – شافیه با آب مرزنجوش ۳-سویق گندم و جو شسته و نشسته؛ ۴ -داروی حضرت محمد (ص)...
درمان خم شدن زانوها
اگر زانو ورم کرده و آب در آن جمع شده باشد،درمانش عبارتند از: ۱-شیطرج. ۲ -استخوان ساز. اگر ریح تمام بدن را...
X