درمان بیماری های دهان و دندان و حلق وبینی

درمان ورم بینی و حلق و گوش
معمولا این تورم از غلبه بلغم است، در صورت بروز علائم بلغم: داروی بلغم زدا
درمان پلیپ بینی
پلیپ بینی بخاطر گوشت اضافی در بینی است.درمانش عبارتند از: ۱-قطره مرزنجوش جامع:ریختن قطره مرزنجوش جامع در بینی بسیار موثر است.آب مرزنجوش...
درمان خون دماغ شدن
۱-حجامت. ۲-روغن بنفشه پایه کنجد. ۳-خوردن سویق سیب (مصرف خود سیب هم بسیار خوب است) ۴ -نوشیدن شیر. ۵ – مصرف داروی...
درمان آب ریزش بینی
۱-داروی صاف کننده خون (حداقل ۵ قوطی) ۲ – داروی طریفل ۳ -روغن بنفشه پایه کنجد.
درمان ندول تیروئید
۱-جامع با آب مرزنجوش (حداقل ۵ قوطی) ۲-داروی حضرت با آب مرزنجوش (حداقل سه قوطی) ۳-ثفا با آب مرزنجوش (حداقل دو قوطی)
درمان کیست تیروئید
تباشیر با جوشانده مرزنجوش(حداقل سه مرتبه)
درمان پرکاری تیروئید
۱-استفاده همیشگی از نمک دریا. ۲-جامع امام رضا (ع) + آب مرزنجوش (حداقل ۵ شب). ۳- پرکاری تیروئید معمولا از غلبه صفراست،...
درمان کم کاری تیروئید
۱-استفاده همیشگی از نمک دریا. ۲-جامع امام رضا (ع) + آب مرزنجوش (حداقل ۵ شب). ۳ – مصرف مداوم ماهی دریا، هفته...
درمان از بین رفتن حس بویایی
۱- روغن بنفشه پایه کنجد ۲-قطره مرزنجوش جامع
درمان تغییر و لحن صدا
۱-جامع ۳ با آب نخود (هر شب یک داروی جامع + یک لیوان جوشانده نخود، سه شب متوالی ) دوقاشق نخود را...
درمان انحراف بینی مادرزادی
۱-روغن بنفشه پایه کنجد. ۲-قطره مرزنجوش جامع.
درمان لوزه سوم
۱-داروی امام کاظم (ع). ۲ – قسط شیرین و تلخ: یک قاشق چایخوری از آن را با آب باران حل کنید و...
درمان گواتر کم کار
۱-داروی جامع امام رضا ع + آب مرزنجوش (حداقل ۵ شب). ۲-خوردن نمک دریا ۳ – مصرف ماهی دریایی ، هفته ای...
درمان سرطان نای و حنجره
یک قاشق مربا خوری عسل + هفت عدد سیاهدانه آسیاب شده را در یک لیوان آب حل کنید و غرغره کنید جامع...
درمان گرفتگی تارهای صوتی
۱-غرغره آب انغوزه. (هر روز دو نخود از انقوزه را در یک لیوان آب ولرم حل کنید و غرغره کنید) ۲ –...
درمان التهاب ورم گلو
۱ -سویق نخود. ۲ -آب نخود. ۳ -داروی صاف کننده صدا(نخود سیاه). ۴- جامع ۳ با آب نخود سیاه
درمان ورم تارهای صوتی
۱-جامع امام رضا ع + جوشانده نخود (ترجیحا نخود سیاه). ۲ – داروی حضرت رسول ص با جوشانده نخود (ترجیحا نخود سیاه)....
درمان گلودرد
۱-داروی امام کاظم (ع). ۲ -خوردن شیرگاو به صورت جرعه جرعه.
درمان کیست حنجره
۱- تباشیر ۳ با آب نخود (هر شب یک قوطی تباشیر + یک لیوان جوشانده نخود، سه شب متوالی ) دوقاشق نخود...
درمان کیست گلو
تباشیر + داروی امام کاظم (ع).
X