درمان بیماری های زنان

پیشگیری از عوارض ازدواج فامیلی

قرص خون ۳ بسته
سویق گندم و جو

دستور بارداری:

۱- قبل و بعد از بارداری سویق گندم و جو مصرف کنید (هم خانم و هم آقا)
۲ – قبل و بعد از بارداری قرص خون مصرف کنید
۳-بعد از بارداری هر روز ۱۰ گرم کندر بخورید (حداقل یک ماه)
۴ – به و به دانه زیاد مصرف کنید
۵- خربزه با پنیر مصرف کنید
۶ – سبزی کاسنی قبل و بعد از بارداری زیاد بخورید

دیدگاهتان را بنویسید