وعده های غذایی

قرآن میفرماید:(لهم رزقهم فیها بکره و عشیا)؛یعنی دو وعده غذا مصرف کنید:صبح و شام.
روایاتی هم در این زمینه وجود دارد.امام رضا (ع) فرمود: یک روز،دو وعده غذا بخورید و یک روز یک وعده.

پست‎های مرتبط:

درمان خواب زیاد

غلبه خون،زیاد نوشیدن آب و خستگی زیاد،باعث خواب زیاد میشوند....

خاصیت نمک دریا

در روایات،خاصیت های فراوان،برای نمک دریا ذکر شده است.به آن...

درمان خواب آلودگی

معلول غلبه دم یا بلغم است

X