وعده های غذایی

قرآن میفرماید:(لهم رزقهم فیها بکره و عشیا)؛یعنی دو وعده غذا مصرف کنید:صبح و شام.
روایاتی هم در این زمینه وجود دارد.امام رضا (ع) فرمود: یک روز،دو وعده غذا بخورید و یک روز یک وعده.

پست‎های مرتبط:

درمان گر گرفتگی

معلول غلبه صفراست

درمان ایدز یا hiv مثبت

جامع و عسل ۵ (هر شب قبل از خواب یک...

نحوه مصرف شلغم

خام و پخته در روایات سفارش شده است.

X