نحوه مصرف شلغم

خام و پخته در روایات سفارش شده است.

پست‎های مرتبط:

درمان بوی سیر

در روایت آمده است: هفته ای حداقل یک بار سیر...

درمان بزرگی اعضای بدن

داروی کوچک کننده برای کوچک کردن اعضای بدن استفاده میشود.این...

خاصیت نمک دریا

در روایات،خاصیت های فراوان،برای نمک دریا ذکر شده است.به آن...

X