مراکز درمانی طب اسلامی

استان آذربایجان شرقی
آذربایجان شرقی
سید رسول رضوی نیا ۰۹۱۴۷۵۶۰۰۲۶
مراغه
جناب آقای فرزاد لوحی وش ۰۹۳۹۳۲۰۹۵۹۸
بناب
جناب آقای مهدی مهدی نیا  ۰۹۹۰۷۶۷۰۹۲۹
قره آقاج
سرکار خانم فاطمه پاشایی ۰۹۱۹۳۵۸۸۷۵۲

استان آذربایجان غربی
ارومیه
جناب آقای دکتر محمد رضا قربان نژاد ۰۴۴۳۳۴۳۶۴۸۰
شاهین دژ
جناب آقای رضا امامی ۰۹۱۴۸۰۸۳۵۷۱ — ۰۴۴۶۳۲۷۱۸۰

استان اردبیل
اردبیل
جناب آقای مهدی بنیادی ۰۹۳۷۷۹۵۰۰۵۲
جناب آقای کیوان افتخاری ۰۹۱۴۳۵۵۴۴۸۰
مشکین شهر
جناب آقای جواد قهرمان زاده  ۰۹۱۴۷۵۴۲۳۶۵ — ۰۴۵۳۳۷۲۹۵۰۳ — ۰۴۵۳۲۵۴۶۲۶۷ — تلگرام https://t.me/hadistebbi

استان اصفهان
اصفهان
جناب آقای رسول باقری ۰۹۱۳۲۱۳۸۷۵۰ — ۰۹۱۳۱۷۶۲۸۳۸
جناب آقای سعید آقاجان ۰۳۱۳۷۴۴۷۴۸۴
سرکار خانم سمانه راسخ (ویژه خواهران) ۰۹۱۳۹۱۶۸۲۲۶ — ۰۹۱۳۱۷۶۲۸۳۸
مبارکه
جناب آقای علی اسدی ۰۹۱۳۹۷۶۰۶۹۶ — ۰۹۲۱۶۸۸۳۰۶۷ — تلگرام https://t.me/eslamitebi — سروش http://sapp.ir/eslamitebi95
خمینی شهر
جناب آقای سعید کبیری ۰۹۱۰۰۹۸۷۶۵۰ — تلگرام https://t.me/hamiyane_teb_eslami

استان البرز
کرج
جناب آقای احمد ناصری ۰۹۱۸۷۱۰۳۰۶۸
جناب آقای سید علی مجیدی ۰۹۱۲۳۶۰۷۹۴۸

استان ایلام
ایلام
سرکار خانم مریم آسیته ۰۹۳۵۷۳۲۲۹۷۱

استان بوشهر
بوشهر
جناب آقای سید محمد رضا حسینی بوشهری ۰۹۹۰۲۹۲۰۷۲۷ — ۰۹۱۹۴۷۹۱۰۴۹ — تلگرام https://t.me/teb_eslami_bu
جناب آقای حمید رضا جعفری ۰۹۱۷۹۲۳۰۴۴۶
بندر کنگان
جناب آقای زارع ۰۹۱۷۴۱۱۳۳۰۳

استان تهران
تهران و شهر ری
جناب آقای سید محسن رضوی ۰۹۳۶۰۲۹۵۵۲۵ — تلگرام https://t.me/paygaheteb — سروش http://sapp.ir/paygaheteb — ایتا https://eitaa.com/paygaheteb
جناب آقای علیرضا ولی زاده ۰۹۳۶۳۰۶۵۴۷۸ — ۰۹۱۰۲۱۷۷۵۶۴ — ۰۹۱۰۲۱۷۴۵۶۴ — تلگرام https://t.me/daroshefaenarjeskhatoon313  سروش https://sapp.ir/daroshefaenarjeskhatoon313
جناب آقای سید جواد موسوی ۰۹۰۳۷۳۰۸۹۸۲
جناب آقای رضا ابراهیمی اصل ۰۹۱۲۱۵۴۶۳۳۲
غرب تهران
جناب آقای جمال الدین منصوری ۰۹۱۹۳۵۱۲۸۸۵ — ۰۹۳۸۴۹۲۲۸۲۷
شرق تهران
جناب آقای محمد منصوری ۰۹۳۶۱۶۸۸۵۲۴
سرکار خانم لیلی تبریزیان ۰۲۱۳۳۶۵۶۸۰۸
سرکار خانم زهرا یوسفی ۰۹۱۰۰۶۸۳۱۴۶
سرکار خانم اعظم خاکی ۰۹۱۲۳۵۰۰۹۹۸
جناب آقای محمد دیب ۰۹۳۹۶۰۳۶۱۳۷
شهریار
جناب آقای امین شاه حیدر ۰۹۱۹۷۹۸۰۲۱۸ — تلگرام https://t.me/tebalhayat_com — سروش https://sapp.ir/tebalhayat_com
جناب آقای ملک قاسمی قمی ۰۹۱۰۸۵۴۹۱۷۱
شمال غرب تهران
جناب آقای مهدی منصوریان ۰۹۱۲۹۶۲۶۲۳۲ — ۰۲۱۴۶۰۸۷۹۹۴

استان چهار محال و بختیاری
جناب آقای رضا نظر پور ۰۹۱۹۱۴۷۵۱۱۰

استان خراسان رضوی
بردسکن و کاشمر
جناب آقای مجتبی قلی پور ۰۹۱۵۶۱۷۲۰۶۰
مشهد
جناب آقای محسن صباحی ۰۹۱۵۱۵۸۲۸۴۰ — کانال سروش https://sapp.ir/saba_shop — تلگرام https://t.me/abooho3ein
جناب آقای غلامرضا مددی ۰۹۱۵۸۶۲۱۳۵۸
جناب آقای محمد علی تبریزیان ۰۹۰۲۸۶۴۵۶۴۲
جناب آقای محمد حلی ۰۹۳۹۱۸۰۰۵۴۳
جناب آقای جواد فاضلی ۰۹۱۵۷۱۷۹۱۱۳
قوچان
جناب آقای علی اکبر وطنخواه ۰۹۱۵۹۸۰۶۲۰۸
نیشابور
جناب آقای مهدی کمالی ۰۹۱۵۱۰۰۹۲۲۴
تربت حیدریه
جناب آقای امیر هراتی ۰۹۰۱۰۵۷۳۸۷۶
سرکار خانم فاطمه حیدر حسنی ۰۹۳۵۶۹۰۹۶۴۸
سبزوار
جناب آقای محمد اسماعیل زاده ۰۹۳۶۲۷۲۴۲۸۳
جناب آقای مرتضی استاجی ۰۹۳۶۲۷۲۴۲۸۳
شاندیز
جناب آقای محمد ناطق ۰۹۱۵۹۱۷۶۸۵۹
خلیل آباد کاشمر
جناب آقای مرتضی قلی پور ۰۹۳۵۳۹۹۳۴۲۰

استان خراسان شمالی
جناب آقای علی اکبر وطنخواه ۰۹۱۵۹۸۰۶۲۰۸
بجنورد
جناب آقای مرتضی جوانوش ۰۹۱۵۸۸۹۸۵۵۳
اسفراین
جناب آقای علی کلاتی ۰۹۱۹۶۶۴۰۱۶۷

استان خراسان جنوبی
بیرجند
جناب آقای امیرآبادی ۰۹۳۶۵۱۲۷۵۴۰
طبس
جناب آقای حمید اسماعیل زاده ۰۹۳۵۵۲۰۲۰۴۷

استان خوزستان
اهواز
جناب آقای پارسافر ۰۹۱۶۶۱۵۵۰۹۲ — تلگرام https://t.me/tebolmasominkhz
شوش – اندیمشک – دزفول – شوشتر
جناب آقای قیلاوی زاده ۰۹۱۶۵۱۴۵۱۶۰ — تلگرام https://t.me/teb_alhayat
بندر ماهشهر
جناب آقای شکر الله صادقی نژاد ۰۹۳۹۷۵۳۹۷۷۴ — تلگرام https://t.me/TebEslamiBandarMahshaher
شوشتر
جناب آقای ملک قاسمی قمی ۰۹۱۰۸۵۴۹۱۷۱
بهبهان
جناب آقای جمال الدین منصوری ۰۹۱۹۳۵۱۲۸۸۵ — ۰۹۳۸۴۹۲۲۸۲۷
امیدیه
جناب آقای شریفات ۰۹۱۶۸۵۱۶۴۲۹ — تلگرام https://t.me/teb_eslami_omd
گتوند
سرکار خانم جعفری ۰۹۱۶۷۶۵۷۷۰۲ — تلگرام https://t.me/tebeslamigatvand
اندیمشک
جناب آقای ولی الله علیزاده ۰۹۳۸۲۵۵۹۲۸۶

استان سیستان و بلوچستان
سرکار خانم مهشید کرد ۰۹۳۵۴۴۶۷۴۴۸
زاهدان
جناب آقای خسروی ۰۹۱۵۸۴۱۹۸۳۳

استان فارس
جناب آقای سید محمد رضا میرقادری ۰۹۱۷۱۰۳۳۰۲۲
لامراد
جناب آقای محمد کرانیانی ۰۹۱۰۴۶۵۷۵۷۶

استان قزوین
جناب آقای قدیری ۰۹۰۳۲۸۷۱۰۷۷

استان قم
جناب آقای مهداد سپکتکین ۰۹۳۹۸۴۸۶۶۵۴
جناب آقای محمد غفاری ۰۹۳۶۸۵۱۶۰۹۹
جناب آقای حسینی ۰۹۰۱۶۳۳۲۴۷۷
جناب آقای علیرضا منتظری ۰۹۳۸۹۰۱۱۰۹۴ — ۰۹۳۳۱۴۵۳۱۶۸ — تلگرام https://t.me/tebb_olaemmeh

استان کردستان
جناب آقای وحید خورشیدی ۰۹۱۲۷۵۸۱۴۹۳

استان کرمان
رفسنجان
سرکار خانم محبوبه رضوانی ۰۹۳۶۴۰۱۳۷۸۵
سرکار خانم نسیم ملک پور ۰۹۱۳۹۵۶۸۸۵۶
کرمان
جناب آقای دکتر سجاد اسلامی ۰۹۹۱۶۹۰۶۹۴۰ — کانال تلگرام  https://t.me/joinchat/AAAAAD7XHnANMwMNg3d8bA — گروه پرسش و پاسخ تلگرام https://t.me//joinchat/BcLClUAn2Xl4jjpQzxDyhg

استان کرمانشاه
جناب آقای محمد جواد کرمی ۰۹۳۳۸۱۲۴۷۴۰

استان کهکلویه و بویر احمد
یاسوج
جناب آقای منصوری ۰۹۱۷۸۴۵۲۰۵۶ — تلگرام https://t.me/mohammad_mansooriy

استان گلستان
گرگان
جناب آقای علیجانی پور ۰۹۱۱۱۱۸۵۶۱۸
سرکار خانم رجبی ۰۹۳۶۶۷۲۵۴۷۶
جناب آقای کمیل ۰۹۰۲۸۴۳۰۲۹۲
آزادشهر و گنبد کاووس
جناب آقای قربانعلی سادین ۰۹۱۱۲۷۹۲۲۰۱

استان گیلان
جناب آقای کهنسال ۰۹۱۲۷۵۲۴۲۲۹
جناب آقای محمدی نیا ۰۹۱۱۹۴۵۷۳۸۲
سرکار خانم صدیقه دلیری ۰۹۳۹۰۷۱۳۹۹۶

استان لرستان
خرم آباد
جناب آقای سجاد کائد رحمتی ۰۹۳۶۲۷۲۲۴۰۹

استان مازندران
جناب آقای پوریا داداشیان ۰۹۳۳۸۶۷۹۷۷۴
سرکار خانم خورشید رحمانی ۰۹۱۱۱۲۰۰۷۷۸

استان مرکزی
اراک
جناب آقای رضایی ۰۹۹۰۶۴۸۹۰۴۷
سرکار خانم جمیله صالحی ۰۹۳۸۳۱۳۸۹۵۶

استان هرمزگان
سرکار خانم بهرامیان ۰۹۹۰۰۵۴۳۸۶۷
میناب
سرکار خانم سلطانی ۰۹۱۷۵۹۲۶۵۷۱
قشم
جناب آقای سجاد یزدان نسب ۰۹۳۰۶۲۱۰۷۵۹ — تلگرام https://t.me/tebyazdan14

استان همدان
نهاوند
جناب آقای مهدی زرینی ۰۹۳۳۷۴۱۷۶۰۳
جناب آقای احمد ناصری ۰۹۱۸۷۱۰۳۰۶۸

استان یزد
جناب آقای مسلم زاده ۰۹۹۰۵۸۳۶۰۹۳
بافق
جناب آقای انصاری ۰۹۱۰۳۳۴۳۰۲۴
اردکان
جناب آقای ثقفی ۰۹۱۲۷۴۸۰۸۱۸
میبد
چناب آقای محمد علی پرنیان ۰۹۹۰۲۲۱۹۱۵۸