آموزش طب اسلامی

قلب شناسی

قلب بر کل بدن امامت می کند و اگر قلب سالم باشد کل بدن سالم هست و اگر بیمار باشد کل بدن بیمار هست.

کلیه کارهای بدن از قلب صادر میشود از جمله تفکر، دیدن، صحبت کردن و خوردن و …. همه از قلب دستور میگیرند. در آیات و روایات نیز بر این موضوع اشاره شده است از جمله در آیه 46 سوره حج که خداوند می فرماید:

افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او أذان یسمعون بها فانها لاتعمی الابصر ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور.

دراینجا خداوند اندیشیدن و گوش کردن و دیدن را از عقل میداند و بیان می شود که کسانی که تفکر نمی کنند و اندرز ها را نمی شنوند و حقیقت را نمی بینند اینها دلهایشان کور است.

همانطور که همه ما در جامعه هم می بینیم کسانی که به درجاتی می رسند و قلبی نورانی و معنوی دارند می توانند بر اعضای خود مدیریت کنند که هر چیزی را نخورند و به هرکسی نگاه نکنند و به هرچیزی فکر نکنند و …

 

فایل صوتی کامل مطالب بالا

 

دیدگاهتان را بنویسید