آشنایی با طبع های چهارگانه

طبع (مزاج) صفرا

علائم تشخیص غلبه مزاج صفرا
صفرا گرم وخشک است و نشانه های آن عبارت است از:
1.زردی صورت
2.گرگرفتن(بدن سرد است ولی از درون احساس گرما میکند و آتش میگیرد)
اگر بیرون بدن گرم باشد، نشانه غلبه خون است.
3.رطوبت و تشنگی زیاد(صفرا چون گرم و خشک است،باعث تشنگی میشودو زیاد آب خوردن سبب رطوبت در بدن میشود)
4.تعرق زیاد و آب ریزی دهان در خواب به خاطر زیاد مصرف کردن آب است.
5. بلبله:در بلبله وسوسه قلبی است،فرد دچار وسوسه فکری میشود و ناراحت است.در وسوسه قلبی وسوسه و تحریک درونی است و همیشه در جنب و جوش و شتاب است و از درون آرامش ندارد و با خودش حرف میزند.
6.اختلاط عقل:گاهی سبک عقلی میکند و تمرکز خوبی ندارد و سربه هواست.
7.تندی و عصبانیت.
8.دوره 15-40 سالگی،اوج غلبه صفرا و سال های نیرومندی و قدرت انسان است.اگر فرد در این سن بیمار شود،معلول صفرا است.
9.فصل تابستان چون گرم و خشک است،فصل غلبه صفراست.بیشتر داروهای تابستان صفرابر است

علائم اخلاقی غلبه صفرا
1.تندی و عصبانیت
2.کارهای ناشایست و شیطنت
3.نافرمان و متکبر است(اگر کاری را به او بسپاری،یا آن را انجام نمیدهد یا خلافش را انجام میدهد)
4.عجله در کارها

درمان غلبه صفرا

صفرا، ماده تلخ و مایل به زردی است که در تمامی بدن وجود دارد.زیادی آن در کیسه صفرا میریزد و از کیسه صفرا به روده ها سرازیر میشود و به هضم غذا کمک میکند و باز جذب بدن میشود.اگر صفرا در بدن زیاد شود، سبب عصبانیت و گرمی بدن میشود.درمان غلبه صفرا عبارت است از:

1.سویق عدس (سویق عدس ،سرد است و برای درمان صفرا و تشنگی و هفتاد نوع بیماری نافع است)

2.سرکه(سرکه، مره را میشکند،صفرا را خاموش میکند و قلب را زنده میسازد)

3.آلوی سیاه

4.ماهی تازه

5.آب سرد

6.خوردن غذاهای سرد

7.استراحت و نگاه کردن به افرادی که بسیار دوستشان دارد

8.داروی شافیه سه ماهه

9.صفرابر

10.برای درمان گر گرفتگی ناشی از غلبه ی صفرا علاوه بر داروی صفرا بر و سرد کننده، اسفرزه نیز توصیه می شود.

11. برای درمان عصبانیت ناشی از غلبه صفرا علاوه بر داروهای فوق، داروی تقویت اعصاب نیز توصیه می شود.

دیدگاهتان را بنویسید