طبع (مزاج) سودا

علائم تشخیص غلبه مزاج سودا
سودا سرد و خشک است و علائم ان عبارتند از :
۱.رنگ تیره صورت
۲.یبوست
۳.خشکی بدن و پوست
۴.تیرگی مدفوع و ادرار
۵.ترس
۶.وسواس
←وسواس فکری:مثلا در انتخاب هر کاری تردید دارند
←وسواس عملی:مثلا همیشه در حال شستشو است
۷.موهای زیاد
۸.فکرو خیال زیاد
۹.فصل پاییز چون سرد و خشک است؛فصل غلبه سوداست.بیشترین داروی این فصل،سودابر است
۱۰.دوره ۴۰-۶۰ سالگی اوج غلبه سوداست

نشانه های اخلاقی غلبه سودا
۱.شخصیتی حکیمانه؛سنگین و وزین دارند.
۲.زیاد موعظه میکنند.
۳.درایت و معرفت دارند.
۴.منظم اند.
۵.تیزبین و عاقبت اندیش هستند و غالبا نظرشان درست از آب در می آید.
۶.شتاب نمیکنند،زود فرار نمیکنند و تمانینه دارند.

درمان غلبه مزاج سودا
سودا،تلخ(باز و قلیایی)و تیره رنگ یا سیاه رنگ است.محل تمرکز آن در قسمت پایین شکم است و منجر به پیدایش یبوست و تیره شدن پوست و ادرار و خشکی بدن و پوست میشود.زواید سودا به طحال میرود و بعد از ان به روده میرود و از آنجا از بدن خارج میشود.غلبه سودا سبب وسواس،ترس فکر و خیال میشود و درمان آن عبارت است از:
۱.بادمجان
یکی از درمان های مفید سودا،خوردن بادمجان است.بادمجان برای سودا خوب است و به صفرا هم ضرری نمیرساند.
۲.استفراغ عمدی
۳.رگ زدن(فصد)
۴.مداومت در نوره کشیدن(نوره ترکیبی از آهک (دو سوم)و زرنیخ(یک سوم) است و برای از بین بردن موهای زاید بدن استفاده میشود.زرنیخ (قرساطیس) واژه ای یونانی است)
۵.عسل
۶.مرکب یک
۷؛افتیمون:اصلی ترین و مفیدترین درمان سودا،افتیمون است.
۸.داروی شافیه ۱۱ ماهه
۹.سودابر

پست‎های مرتبط:

طبع (مزاج) بلغم

علائم تشخیص غلبه مزاج بلغم بلغم سرد و مرطوب است...

طبع (مزاج) صفرا

علائم تشخیص غلبه مزاج صفرا صفرا گرم وخشک است و...

طبع (مزاج) دَم یا خون

علائم تشخیص مزاج دم(خون) خون گرم و مرطوب است و...