آموزش طب اسلامی

شناخت طبیعت زن و مرد

 

ادامه بحث قبلی

ریاح اربعه

همانطور که در حدیث قبل آمد خداوند چهار نوع ملک به نام های صبا، شمال، جنوب و دبور دارد که هر کدام از اینها بر بادهایی که به نام خودشان گذاشته شده است فرمان دهی میکنند.

بر این اساس ماهیت طبایع از ماهیت بادها و از ملائک هست.

طبیعت سمت راست و چپ بدن

بر اساس روایات  اگر نطفه یا فرزند در رحم مادر درسمت چپ بدن قرار بگیرد خصوصیات زنانه بر او غالب می شود و در صورتیکه در سمت راست رحم قرار بگیرد خصوصیات مردانه براو غالب می شود و این موضوع ربطی به جنسیت نطفه ندارد همانطور که آقایانی هستند رفتارهای زنانه دارند، خانم هایی نیز هستند که حرکات مردانه دارند.

از همین جا معلوم می شود که خصوصیت طبع زن و مرد با هم متفاوت هست و در نتیجه معلوم می شود که طبع سمت راست بدن افراد با طبع سمت چپ بدن متفاوت هست زیرا که تاثیرات متفاوتی میگذارد بر جنین و محیط خود، و نیز در ادامه روایت وجود دارد که اگر خانمی فرزند دو قلو باردار باشد و هر دو سینه او بزرگ شود یعنی هر دو فرزند سالم به دنیا می آید و اگر یک قلو باشد و سینه سمت راست بزرگ شود یعنی فرزند پسر هست و اگر سینه سمت چپ بزرگ شود یعنی فرزند دختر هست و همین طور عکس قضیه نیز وجود دارد یعنی اگر سینه سمت راست خانم باردار کوچک بشود از حالت معمول خود یعنی فرزند پسر سقط می شود و اگر سینه سمت چپ کوچک شود یعنی فرزند دختر سقط می شود و اگر هر دو کوچک شود فرزند دوقلو سقط می شود.

دلیل شباهت بعضی از فرزندان به خانواده مادری و بعضی به خانواده پدری

بر اساس حدیث اگه نطفه مرد سبقت بگیرد بر نطفه زن در رحم فرزند شبیه عموها می شود و از نطفه مرد استخوان و عصب تشکیل می شود زیرا آب مرد سخت هست و این دو جنس سخت دارند و اگر نطفه زن سبقت بگیرد فرزند شبیه دایی ها می شود و از نطفه زن پوست و گوشت و مو درست می شود زیرا آب زن صفرا است و صفرا رقیق هست.

نکته:

یکی اینکه منی عصاره طینت هست  و وقتی گفته میشود منی زن صفرایی هست یعنی طینت زن از صفرا هست و دوم اینکه تغییرات در بدن تابع طبایع هستند و سوم اینکه جنس طینت (خاک) انسان مره (صفرا و سوداء) است.

با توجه به روایت بالا که جنس زن را صفرا بیان کردند و با توجه به نکات بالا که از احادیث هست به نتیجه میرسیم که جنس مرد هم سودا هست . ( البته منظور دراینجا طبع ذاتی افراد هست وگرنه افراد می توانند در طول عمر غلبه های دیگر پیدا کنند)

همینطور اگه به اکثر بیماری های زنان توجه شود اکثرا صفرایی هست مثل کیست

بر این اساس بیماری هایی که در سمت راست بدن ایجاد می شود با بیماری هایی که در سمت چپ بدن ایجاد می شود نوع درمانش فرق می کند

مثلا اگه کسی سنگ کلیه سمت چپ داشت با خوردن آب دیده می شود که جواب میگیرد و مشکلش حل می شود چون سنگ کلیه سمت چپ از صفرا هست و آب هم بلغم هست وباعث تسکین آن می شود ولی اگه سنگ کلیه در سمت راست باشد که سودا هست دیگه خوردن آب جواب نمیده و شاید حتی بدتر هم بشود.

جالب تر این هست که اعضای بدن هم بر اساس همین طبع بدن چیده شده است مثلا کبد که گرم است و حرارت دارد را خدا سمت راست قرار داده که خنک بشود و قلب به سمت چپ تمایل دارد زیرا باید فعالیت داشته باشد.

البته نکته قابل توجه این هست که دستورات مغز به بدن به صورت ضربدری هست یعنی اگه مشکلی درسمت راست بدن ایجاد شود بخاطر پیغام از نیمکره سمت چپ مغز هست در نتیجه اگر مثلا فردی سکته داشته باشد در سمت راست بدنش یعنی نیمکره سمت چپ مغز که صفرایی هست ایراد دارد و در نتیجه مشکل صفرایی هست.

 

صوت کلاس ریاح اربعه

 

صوت کلاس شناخت طبیعت زن و مرد

دیدگاهتان را بنویسید