در چه ظرف هایی غذا پخته شود؟

به ترتیب اولویت:
۱ .ظرف های سنگی؛ ۲ .بلوری؛ ۳ .سفالی؛ ۴ .مسی؛ ۵ .چدن.

پست‎های مرتبط:

درمان چاقی

لاغری کاهنده اشتها ۵ سنا ۱۵ بسته توصیه هایی برای...

درمان گره عصبی دست

گره عصبی،توده عصبی در دست است که وقتی فشار میدهید،سفت...

درمان بوی سیر

در روایت آمده است: هفته ای حداقل یک بار سیر...

X