درمان بیماری های دهان و دندان و حلق وبینی

درمان گلودرد

اگر گلو درد همراه با سوزش باشد ، در علت دارد:

الف- رفلکس معده:معده اسید تولید می کند و اسید سبب سوزش و زخم در گلو می شود . درمانش عبارت است از:

۱-مرکب۲٫

۲-هاضوم

۳-کمون

۴-جوزبویا

ب-عفونت شدید : عفونت از گلو شروع می شود و به مری و دهان سرایت می کند و باعث سوزش می شود . در این صورت درمانش خوردن عسل با جامع امام رضا (ع) به صورت ریز ریز ، داروی امام کاظم (ع) و مصرف دوسین است.

دیدگاهتان را بنویسید