درمان بیماری های دهان و دندان و حلق وبینی

درمان گرفتگی تارهای صوتی

۱-غرغره آب انغوزه. (هر روز دو نخود از انقوزه را در یک لیوان آب ولرم حل کنید و غرغره کنید)
۲ – جامع امام رضا ع + آب نخود (ترجیحا نخود سیاه).
۳ – نوره کشیدن.
۴ – خوردن شیر گاو، روزی سه بار به صورت جرعه جرعه.
۵ – غرغره کردن آب نخود
۶-مصرف جامع و عسل ۳

دیدگاهتان را بنویسید