درمان کیست سینه

۱ -تباشیر + آب رازیانه. (سه مرتبه)
۲ -تباشیر + انیسون.
ثفا با آب رازیانه
دستور دعای ورم
درمان بزرگ بودن سینه
ضماد بنج
جمع کننده
درمان کوچک بودن سینه خانم ها
خولنجان (همراه با ماساژ فشاری به مدت چهل شب)

پست‎های مرتبط:

بارداری در دوران شیردهی

اگر زن در دوران شیردهی باردار شود،شیرش دیگر قوتی ندارد...

درمان فیبروم و میوم رحم

میوم رحم (حداقل سه قوطی) ثفا ۳ با آب سودابر...

درمان زایمان آسان و طبیعی

داروی زایمان آسان ۱ .شربت زعفران. ۲٫خواندن سوره مریم بویژه...

X