درمان بیماری های دهان و دندان و حلق وبینی

درمان کیست حنجره

۱- تباشیر ۳ با آب نخود (هر شب یک قوطی تباشیر + یک لیوان جوشانده نخود، سه شب متوالی )
دوقاشق نخود را در دو لیوان آب بخیسانید و سپس بجوشانید، یک لیوان که باقی ماند صاف کنید،.
۲ -مصرف عسل + سیاه دانه + آب نخود.

۳-قرص خون (۳ بسته)

دیدگاهتان را بنویسید