درمان بیماری های ارتوپدی

درمان کوتاهی قد

1-سویق سنجد (حداقل دو بسته)

2-استخوان ساز(حداقل سه قوطی)

3-حجامت پشت گوش (خصوصا اگر فرد بالغ باشد حتما باید حجامت پشت گوش انجام دهد)

4-موارد تقویت کننده استخوان:

1:سویق گندم و جو 2:مصرف شیر گاو 3:مصرف گوشت گوسفند 4:مصرف روغن زیتون 5:مصرف برگ چغندر و باقلا 6:مصرف انجیر 7:مصرف مداوم از هسته سنجد 8:مصرف از نوره زرنیخ دار

دیدگاهتان را بنویسید