درمان بیماری های زنان

درمان کم بودن ضخامت آندومتر

1-اذخر2 عدد + خولنجان 2 عدد(یک قوطی اذخر را با یک قوطی خولنجان با هم بجوشانید و سپس در آب آن طبق دستور اذخر بنشینند)

دیدگاهتان را بنویسید