درمان بیماری های زنان

درمان کمردرد و گودی کمر خانم ها

سیاتیک و کمردرد
(ناخن ها دست و پا را بگیرید ( 20 عدد) و با چسب پهن(ترجیحا چسب کاغذی پهن) به محل درد بچسبانید، (ناخن ها باید با پوست تماس مستقیم داشته باشند) به مدت سه روز روی موضع بماند)
توجه: برای سیاتیک ابتدا ناخن ها را به محل درد در ران چسبانید و سپس به کمر ببندید
برای گردن درد: به محل درد بگذارید
ابن مسعود 2
لخته خون
سویق نخود

دیدگاهتان را بنویسید