درمان بیماری های عمومی

درمان چرک و عفونت کهنه بدن که از بدن خارج میشود.

درمان آن عبارت است از:

  1. عسل
  2. داروی جامع امام رضا علیه السلام با عسل مخلوط شود و روی محل زخم مالیده گردد
  3. قرار دادن نمک دریا روی جامع و عسل که روی زخم مالیده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید