درمان چاقی

لاغری
کاهنده اشتها ۵
سنا ۱۵ بسته

توصیه هایی برای لاغر شدن:

۱-مهم ترین کار برای لاغر شدن این است که ناهار را ترک کنید
۲-فقط صبحانه و شام میل کنید. هر روز ناشتا حمام بروید .
۳-مصرف مرتب آبغوره هم توصیه می شود .
۴-ریزه خواری نکنید (یعنی بین وعده های غذایی چیزی نخورید).
۵-شام را سبک میل کنید ( هم غذای سبک هم مقدار خیلی کم)

پست‎های مرتبط:

درمان کوچکی اعضای بدن

داروی بزرگ کننده باعث رشد و بزرگ شدن اعضای بدن...

درمان خواب آلودگی

معلول غلبه دم یا بلغم است

درمان خواب های ترسناک

معلول غلبه مره (صفرا یا سودا است)

X