درمان بیماری های پوست و مو

درمان پژمردگی پوست

روی سه لقمه اول غذا نمک بریزید
روغن بنفشه پایه زیتون به ابرو
قطره انیس
اتمام غذا قبل از سیر شدن
شستن گوشت

دیدگاهتان را بنویسید