درمان پژمردگی پوست

روی سه لقمه اول غذا نمک بریزید
روغن بنفشه پایه زیتون به ابرو
قطره انیس
اتمام غذا قبل از سیر شدن
شستن گوشت

پست‎های مرتبط:

درمان خشکی و ترک خوردگی لب

۱- زدن روغن بنفشه پایه زیتون به ابرو و لب...

درمان ترک دست و پا

جامع و عسل روی ترک روغن بنفشه پایه زیتون در...

درمان بیماری پی سی

پوستی مالیدنی ۵ اگیر مالیدنی مرکب ده ۳ شافیه با...

X