درمان بیماری های دهان و دندان و حلق وبینی

درمان پولیپ بینی

پولیپ بینی بخاطر گوشت اضافی در بینی است. درمانش عبارت است از :

1-قره مرزنجوش جامع

2-روغن بنفشه پایه کنجد

3-آهک تهیه کرده و آسیاب کنید و مقدار کمی ازآن را روی ناخن بگذارید و سپس در بینی قرار داده و بالا بکشید.

دیدگاهتان را بنویسید