درمان پوست پوست شدن سر انگشتان

۱-روغن بنفشه را در ناف بریزید و روی آن چسب بزنید.
۲-اگر پوست زخمی شده باشد،عسل روی آن بریزید.
پوستی مالیدنی (به مدت ۳ دقیقه)
مالیدن حنا به موضع

پست‎های مرتبط:

درمان چربی موی سر

شستن سر با گل ختمی سفید شستن سر با داروی...

درمان بیماری پی سی

پوستی مالیدنی ۵ اگیر مالیدنی مرکب ده ۳ شافیه با...

اصلاح صورت خانم ها

۱- بیشتر از نخ استفاده کنید؛چون نخ مو را از...

X