درمان پوست پوست شدن سر انگشتان

۱-روغن بنفشه را در ناف بریزید و روی آن چسب بزنید.
۲-اگر پوست زخمی شده باشد،عسل روی آن بریزید.
پوستی مالیدنی (به مدت ۳ دقیقه)
مالیدن حنا به موضع

پست‎های مرتبط:

درمان چربی موی سر

شستن سر با گل ختمی سفید شستن سر با داروی...

نحوه گرفتن روغن گل سرخ

روغن زیتون را روی گل سرخ بریزید و یک ماه...

درمان خشکی دست و صورت

درمان عمومی: روغن بنفشه پایه زیتون در ناف و به...

X