درمان بیماری های دهان و دندان و حلق وبینی

درمان پلیپ بینی

پلیپ بینی بخاطر گوشت اضافی در بینی است.درمانش عبارتند از:
۱-قطره مرزنجوش جامع:ریختن قطره مرزنجوش جامع در بینی بسیار موثر است.آب مرزنجوش هم این خاصیت را دارد.
۲ -روغن بنفشه پایه کنجد.
۳ – آهک تهیه کرده و آسیاب کنید و مقدار کمی از آن را روی ناخن بگذارید و سپس در بینی قرار داده و بالا بکشید.

دیدگاهتان را بنویسید