درمان پرده بکارت ضخیم

قسط + نمک دریا را با آب خمیر کنند و به موضع بمالند
نوره اسلامی به موضع بمالند

پست‎های مرتبط:

درمان عفونت رحم

۱-داروی اذخر + عسل (حداقل دو بسته) دوسین (هر روز...

درمان ترک خوردن نوک پستان بانوان در دوران شیردهی

بیشتر ترک هایی که در بدن بوجود می آید،معلول خشکی...

درمان عادت ماهیانه شدید

۱-خوردن سویق عدس. داروی سماق رومی ( ۲ قوطی) نزیف...

X