درمان بیماری های ارتوپدی

درمان ورم پا

علت آن شکستگی کهنه یا مشکل در مفصل و یا در زانو است.ممکن است پا چند سال قبل شکسته باشد حالا جوش بخورد.برای
درمانش،اگر ساییدگی باشد،از شیطرج استفاده شود.

گاهی علت آن کم کاری کلیه است. اگر کلیه نتواند آب اضافی بدن را به خوبی خارج کند،آب به سمت پاها میرود وهر دو پا ورم میکند و
درمانش عبارت است از:

1- داروی مسخن (بین 5 إلی 7 قوطی)؛
2-مرکب 4 (دو إلی سه قوطی)؛
3- داروی مُدِر؛
4- حجامت ساق پا
5- جامع با آب ترب (سه مرتبه)
6 – جامع با آب سداب (یک إلی دو مرتبه)
7 – ماساژ مداوم پاها با روغن زیتون و نمک دریا

اگر علت آن در رفتگی لگن باشد،بایستی پا را با روش مخصوص جا بیندازند.

دیدگاهتان را بنویسید