درمان بیماری های دهان و دندان و حلق وبینی

درمان ورم تارهای صوتی

۱-جامع امام رضا ع + جوشانده نخود (ترجیحا نخود سیاه).
۲ – داروی حضرت رسول ص با جوشانده نخود (ترجیحا نخود سیاه).
۳- قرص خون ۳
۴ – غرغره کردن با آب انقوزه (هر روز دو نخود از انقوزه را در یک لیوان آب ولرم حل کنید و غرغره کنید)

دیدگاهتان را بنویسید