درمان بیماری های دهان و دندان و حلق وبینی

درمان ورم تارهای صوتی

1-جامع امام رضا ع + جوشانده نخود (ترجیحا نخود سیاه).
2 – داروی حضرت رسول ص با جوشانده نخود (ترجیحا نخود سیاه).
3- قرص خون 3
4 – غرغره کردن با آب انقوزه (هر روز دو نخود از انقوزه را در یک لیوان آب ولرم حل کنید و غرغره کنید)

دیدگاهتان را بنویسید