درمان بیماری های دهان و دندان و حلق وبینی

درمان ندول تیروئید

به گره هایی که درون غده تیروئید ایجاد می شوند ندول تیروئید می گویند.اکثر این توده ها خوش خیم هستند و بی خطرند. در موارد نادری ممکن است که ندول تیروئید سرطانی باشد.از جمله علائم گره تیروئید: سختی در قورت دادن بزاق دهان ، درد ، تنفس بریده، گرفتگی یا تن صدا است. درمان آن عبارت است از:

۱-جامع با آب مرزنجوش (حداقل ۵ قوطی)
۲-داروی حضرت با آب مرزنجوش (حداقل سه قوطی)
۳-ثفا با آب مرزنجوش (حداقل دو قوطی)

دیدگاهتان را بنویسید