درمان غلبه طبایع (مزاج ها)

درمان مره (مزاج سودا و صفرا)

۱٫خوردن سرکه
← در زمان اهل بیت علیهم اسلام سرکه با نان خورده میشد.منظور از سرکه،سرکه خمری طبیعی و خانگی است.در روایات،سرکه نه تنها به عنوان دارو معرفی شده؛بلکه به عنوان ادام ( غذا ) معرفی شده است.
« ادام » یعنی غذایی که با نان خورده میشود؛مانند خورشت که به تنهایی خورده نمیشود.
۲٫سویق :
← منظور از سویق ،سویق گندم و جو است.بهترین سویق،سویق خشک است.در مرتبه دوم ،سویق آغشته به آب است.در مرحله سوم ؛سویق آغشته شده با روغن به مقدار سه کف (سه قاشق) است که باید ناشتا مصرف شود.
۳٫خوردن آب
۴٫روغن زیتون یا مویز (کشمش)
۵٫خوردن آلو
۶٫حمام کردن بعد از خوردن غذا
۷٫شانه کردن با عاج فیل
۸٫خوردن انار بعد از حجامت
۹٫مشی (ملَین،راه رفتن)
← مهمترین درمان مره ها «مشی» است. «مشی» در زبان عربی یعنی راه رفتن و ملین ( روان کننده شکم).معنای دوم،صحیح است؛چون وقتی از ملین استفاده شود،کنایه از راه رفتن است.
ملین غذا را هضم میکند و باعث میشود مدفوع زرد شود و شکم روان گردد و ماده صفراوی با آن خارج شود و یبوست برطرف گردد.
۱۰٫خوردن عسل؛
۱۱٫مرکب یک.

دیدگاهتان را بنویسید