درمان بیماری های مغز و اعصاب و روان

درمان لخته خون روی مغز که باعث فلج شدن شده است

1-قطره مرزنجوش جامع:بهترین درمان آن،قطره مرزنجوش جامع است.
2-داروی شافیه (دوازده ماهه) با آب مرزنجوش : به اندازه یک نخود از شافیه را را با یک لیوان آب مرزنجوش جوشانده شده مصرف کنید.داروی مرزنجوش تقویت کننده مغز است.
3 -روغن بنفشه پایه کنجد.
4- داروی لخته خون
5- صاف کننده خون (حداقل سه قوطی)
6 – ماساژ دادن مداوم دست و پا با فشار

7-حجامت سر

دیدگاهتان را بنویسید