درمان عمومی همه طبع ها (مزاج ها)

درمان های عمومی برای غلبه طبایع در طب اسلامی
۱.انار سورانی
۲.خرمای پخته
۳.بنفشه
۴.کاسنی
۵.بادمجان: مصرف زیاد بادمجان؛ سلامتی می آورد.هر که عقیده دارد مصرف آن برایش ضرر دارد و بیماری می آورد،با مصرف آن بیمار میشود.هرکه اعتقاد دارد مصرف آن برایش درمان است، درمانمیشود.ضرر بادمجان،سرخ کردن آن با روغن نباتی است

پست‎های مرتبط:

درمان سردی بدن و مفاصل

درمان الابرده (سردی درون و مفصل ها) ← واژه «ابرده»...

درمان مره (مزاج سودا و صفرا)

۱.خوردن سرکه ← در زمان اهل بیت علیهم اسلام سرکه...

درمان بلغم ( حام یا خام)

← واژه « حام » معنایی ندارد و بیماری و...