درمان سرد شدن بدن هنگام خواب

۱-استفاده از انغوزه.
۲ -اگر غلظت خون دارید،از صاف کننده خون استفاده کنید.
۳-اگر بلغم دارید،از طریفل و داروی بلغم زدا استفاده کنید.
۴ -غذاهای گرم بخورید.غذاهای سرد نخورید.

پست‎های مرتبط:

درمان گر گرفتگی

معلول غلبه صفراست

درمان بزرگی اعضای بدن

داروی کوچک کننده برای کوچک کردن اعضای بدن استفاده میشود.این...

بهترین ساعات خواب در شب

در روایات،بعد از نماز عشاء و خوردن شام،بهترین زمان خواب...

X