درمان سردی بدن و مفاصل

درمان الابرده (سردی درون و مفصل ها)
← واژه «ابرده» از کلمه «برده» یعنی سردی گرفته شده است.«الابرده» در لغت به معنای سردی درون است.اگر بدن احساس سردی و لرز کند، ناشی از غلبه سردی در بدن است و سبب سستی در همبستر شدن میشود.
درمان الابرده:
۱٫انجیر
پیامبر صل الله علیه واله فرمود: انجیر خشک و تر را بخورید،چون همبستر شدن را زیاد میکند،بواسیر را قطع میکند و برای نقرس و سردی بدن مفید است.
۲٫داروی شافیه ۱۵ ماهه
۳٫عوذه با آب باران
درمان بروده (سردی درون)
«بروده» با «برده» فرق دارد.«برده» نوعی بیماری در درون است که باعث احساس سردی در بدن ،به ویژه مفصل ها، میشود چه بسا همراه لرز باشد.«بروده» سردی درون به خاطر زیادی بلغم یا سردی هوا یا خوردن غذاهای سرد است.در مقابل ان گرمی قرار دارد.در روایت آمده است: از گرمی، حرارت و شدت است (اگر حرارت بر فرد غلبه کند ،عصبانی میشود و عصبانیت از گرمی مزاج است) و از سردی،بی خیالی است(اگر سردی بر خود غلبه کند،بی خیال میشود و عجله و شتاب نمیکند)درمان بیماریهای گرم آسان است.درمان بیماریهای سرد سخت است.درمان بیماریهای گرم،غذای سرد،مثل انار و خیار، است.
امام صادق علیه السلام به طبیب هندی فرمود:
«بیماری گرم را با سرد درمان میکنم و بیماری سرد را با گرم»
پیامبر صل الله علیه و اله فرمود:
«اصل هر بیماری ،سردی و سرد مزاجی است»
درمان سردی مزاج
۱٫خربزه
معروف است که خربزه سرد است؛ولی در روایات آمده که خربزه گرم است.
۲٫آب آسمان
۳٫بادمجان
در روایات آمده است:« بادمجان در جایی که نیاز است گرم باشد،گرم است و در جایی که نیاز است سرد باشد،سرد است»

پست‎های مرتبط:

درمان عمومی همه طبع ها (مزاج ها)

درمان های عمومی برای غلبه طبایع در طب اسلامی ۱٫انار سورانی...

درمان ریح (التهاب در بدن)

← درمان ریح (التهابات در بدن) ۱٫خوردن سیر سیر، درمان...

درمان بلغم ( حام یا خام)

← واژه « حام » معنایی ندارد و بیماری و...

X