درمان بیماری های زنان

درمان زگیل آلت تناسلی

1-یک دانه جو را دور زگیل بچرخانید و زیر ناودان دفن کنید که اگر سبز شد،زگیل برطرف میشود.
2-چوب نخود را روی آتش بگذارید که گداخته شود.وقتی سر این چوب گداخته شد،آن را روی زگیل گذارید.زگیل میسوزد و از بین میرود.
3 -شیره انجیر: وقتی انجیر را از درخت میکنند ،قطره ای سفید رنگ از ان خارج میشود.این شیره سفید رنگ برای درمان زگیل مفید است.
اگر زگیل داخل واژن باشد،شیره سفید رنگ انجیر را به داخل واژن تزریق کنید.
4 -خرفه:اگر خرفه را مرتب روی زگیل بمالید،زگیل برطرف میشود.اگر زگیل داخل بدن قرار دارد،از آب خرفه استفاده کنید.وجود زگیل در واژن،مانع ازدواج نخواهد بود.زگیل مسری نیست.

دیدگاهتان را بنویسید