درمان بیماری های دستگاه تناسلی

درمان زود انزالی

داروهای عمومی:
۱-کراویا
۲-هر روز هفت عدد کندر را داخل هفت عدد انجیر قرار دهید و میل کنید(حداقل چهل روز)
عموما این مشکل از غلبه صفرا است ، در صورت بروز علایم صفرا:
۱-صفرابر ۲
۲-تقویت عصب ۲
۳-سویق عدس
در صورت بروز علائم غلبه بلغم:
۱-ابن مسعود ۲
۲-بلغم زدا (در صورتی که علت آن نازگ شدن پوست زیر آلت باشد ، ضماد مداوم حنا روی پوست آلت مؤثر است)

دیدگاهتان را بنویسید