درمان بیماری های پوست و مو

درمان زایده گوشتی در بدن

۱-نمک گوشت های اضافی را میخورد.بایستی مرتب روی زایده گوشتی نمک مالیده بشود تا از بین برود.
۲ – قسط: گیاهی است که در هندوستان پرورش می یابد.قسط را آسیاب و با آب باران حل کنید و مرتب روی زایده گوشتی بمالید.

دیدگاهتان را بنویسید