درمان بیماری های پوست و مو

درمان ریزش سکه ای مو

از غلبه صفرا و استرس و اضطراب شدید می باشد
پوستی مالیدنی (به مدت سه دقیقه روی موضع سکه ای)
روغن بنفشه پایه زیتون ۳ (به موضع)
تقویت مو
سرمه اثمد (به صورت پودری روی موضع مالیده شود)
صفرابر ۲
سرد کننده ۲
سویق عدس
تقویت عصب
توصیه های صفرا

دیدگاهتان را بنویسید