درمان ریزش سکه ای مو

از غلبه صفرا و استرس و اضطراب شدید می باشد
پوستی مالیدنی (به مدت سه دقیقه روی موضع سکه ای)
روغن بنفشه پایه زیتون ۳ (به موضع)
تقویت مو
سرمه اثمد (به صورت پودری روی موضع مالیده شود)
صفرابر ۲
سرد کننده ۲
سویق عدس
تقویت عصب
توصیه های صفرا

پست‎های مرتبط:

درمان ترک دست و پا

جامع و عسل روی ترک روغن بنفشه پایه زیتون در...

درمان خال های روی صورت و بدن

قطره انیس داروی لکه سیاه (با آب رقیق شود و...

درمان خشکی دست و صورت

درمان عمومی: روغن بنفشه پایه زیتون در ناف و به...

X