درمان درد بعد از حجامت

۱-علت درد،رعایت نکردن آداب و شرائط حجامت است.
بعضی پوست ها نازک است و اگر در حین حجامت برای این افراد تیغ را عمیق بزنند،بعد از حجامت احساس درد میکنند.
۲ -در مکش اول،بادکش و خون گیری خیلی سبک باشد.
۳-بعد از حجامت،عسل روی محل حجامت بمالند

پست‎های مرتبط:

بهترین ساعات خواب در شب

در روایات،بعد از نماز عشاء و خوردن شام،بهترین زمان خواب...

در چه ظرف هایی غذا پخته شود؟

به ترتیب اولویت: ۱ .ظرف های سنگی؛ ۲ .بلوری؛ ۳...

مصرف میوه با آب

در روایت آمده است: میوه را با آب نخورید.

X