درمان بیماری های چشم

درمان خون مردگی داخل و پشت چشم

درمان خون مردگی عبارت است از:
1 -سرمه عنابی.
2 -سرمه کافوری.
3 -داروی لخته خون.

4-حجامت پشت گوش.

دیدگاهتان را بنویسید