درمان بیماری های پوست و مو

درمان خشکی و ترک خوردگی لب

۱- زدن روغن بنفشه پایه زیتون به ابرو و لب
مالیدن روغن زرد به لب ها
در صورت وجود غلبه صفرا یا سودا درمان آن

دیدگاهتان را بنویسید