درمان خار پاشنه

به علت رشد استخوان زائد بوجود می آید
۱ – داروی پوستی مالیدنی: آن را با آب حل کنید و روی میخچه بمالید.
پرهیز از لبنیات و کنجد به مدت دو هفته
مصرف مغز گردو به مدت دو هفته

درمان میخچه
پوستی مالیدنی
عسل مالیدن به موضع

پست‎های مرتبط:

درمان خشکی و ترک خوردگی لب

۱- زدن روغن بنفشه پایه زیتون به ابرو و لب...

اصلاح صورت خانم ها

۱- بیشتر از نخ استفاده کنید؛چون نخ مو را از...

درمان شپش

۱- شستن سر با گل ختمی سفید. ۲ -شستن سر...

X