درمان بیماری های پوست و مو

درمان خار پاشنه

به علت رشد استخوان زائد بوجود می آید
۱ – داروی پوستی مالیدنی: آن را با آب حل کنید و روی میخچه بمالید.
پرهیز از لبنیات و کنجد به مدت دو هفته
مصرف مغز گردو به مدت دو هفته

درمان میخچه
پوستی مالیدنی
عسل مالیدن به موضع

دیدگاهتان را بنویسید